Kallelse till Höstmöte

  • 1 okt 2020

Samtliga medlemmar kallas nu till ett Höstmöte. På mötet kommer planerna för 2021 att redovisas tillsammans med styrelsens förslag på avgifter

Detaljer för mötet hittar du här

Länk till Teams mm är uppdaterat