Asfaltering hamnplan

  • 15 maj 2023

Asfaltering av hamnplan sker idag. Vi kommer att ha skoförbud i klubbhuset under åtminstone denna veckan då det är risk att det fastnar asfalt i skorna och förstör golven i klubbhuset.