Styrelse & Funktionärer

Kontakter

Jollekappseglarna Västerås
Box 12067, 72012 Västerås
(Postboxen töms cirka var 14:e dag)
Fakturor skickas till kassor@jkv.se

Styrelsen

Funktion  Namn  Mobiltelefon E-post
Ordförande Pierre Ahlgren 070-6491523 ordforande@jkv.se
Vice Ordförande Marie Thenander 073-2802219  
Sekreterare Filip Larsson 076-8410433  
Kassör Marielle Mendoza 070-2200954 kassor@jkv.se
Ledamot
Johan Berglund
070-4608512

info@jkv.se

Ledamot Amelie Russberg 070-3111317  
Ledamot      
Seglarrepresentant Alvin Tollbom Lindh 076-6336203  
       

 

Andra roller/Kommittéer

Funktion  Namn  Mobiltelefon E-post
Seglarskoleansvarig Barn Amelie Russberg 070-3111317 seglarskola@jkv.se
Materialansvarig Motorbåtar Patrik Björklund 073-7656275 material@jkv.se
Klubbmästeri Anni Björklund 073-9607236 klubbmastare@jkv.se
Tävling Patrik Björklund 073-7656275 tavling@jkv.se
Träning Johan Berglund 070-4608512 info@jkv.se
Vindsurfing/issegling Johan Stenberg   vindsurfing@jkv.se